برمبو ممرال

تهران . وسایل نقلیه . عضو شیپور از خرداد ۱۳۹۹

۰۹۱۲XXX۱۷۵۶

هر روز هفته از 10 الی 24

جنس خوب و با اصالت ، گرانتر ، ولی با خیال راحت ... برمبو ، معروف ترین برند در سیستم ترمز وسایل نقلیه در دنیا