بوک تن

بوکان . صنعتی، اداری و تجاری . عضو شیپور از دی ۱۳۹۹

۰۹۱۴۸۴۳۰۵۰۷

از ساعت 7:30 الی 5:30

جنس فروخته شده پس گرفته میشود

باسکول 2تن

آذربایجان غربی، بوکان

۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تماس