محمد بخشی

سرخرود . املاک . عضو شیپور از شهریور ۱۳۹۹

۰۹۱۲۱۱۱۷۱۸۴

9 الی 21