شرکت تعاونی تولیدی آوا صنعت گلستان

رامیان . صنعتی، اداری و تجاری . خدمات و کسب و کار . عضو شیپور از فروردین ۱۳۹۹

۰۹۱۱۲۷۶۱۷۰۵

ساعت کاری کارخونه 8صبح الی 17 ساعت کاری مدیر فروش و کارشناسان 8صبح الی 23

تمام پرسنل شرکت فقط رضایت مندی 100درصدی مشتریان عزیز