اتو پلاس

قائم شهر . وسایل نقلیه . عضو شیپور از مرداد ۱۳۹۹

۰۹۱۱XXX۸۲۴۷

شنبه تا پنجشنبه 8 الی 13 - 16 الی 22

زانتیا سفید 87

مازندران، قائم شهر، خیابان کوچکسرا

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس