اتو گالری کالسکه حاجی پور

بابل . وسایل نقلیه . عضو شیپور از آبان ۱۳۹۸
۱۲ نفر

۰۱۱۳۶۶۳۱۱۶

هر روز هفته 8 الی 21

اعتماد شما ، اعتبار ماست

سوناتا 2007

بابل، جاده قدیم امل بالااحمدجنب پاسگاه اتوکالسکه

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس