تراش افزار آریا

تهران . صنعتی، اداری و تجاری . عضو شیپور از مهر ۱۳۹۸

۰۹۱۲۲۴۵۲۴۳۰

9:00 الی 18:00

ساخت انواع دستگاه نورد ورق و لوله و پروفیل سه غلطک نمایندگی انحصاری شاهینلر ترکیه