املاک یاس نو

تهران . املاک . عضو شیپور از شهریور ۱۳۹۷

۰۲۱۷۷۷۰۶۵۸۲

شنبه تا جمعه از 9 الی 21

84 متر غربی ها

تهران، تهرانپارس

رهن:  ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

55 متری شیرود

تهران، تهرانپارس

رهن:  ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۷۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

155 متری گیو

تهران، تهرانپارس

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

50 متر شرقی ها

تهران، تهرانپارس

رهن:  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس