املاک شفیعیان عباس آباد

عباس آباد . املاک . عضو شیپور از آذر ۱۳۹۸

۰۹۳۰XXX۷۸۸۵

هر روز هفته از 09:00 الی 18:00

فروش پایان معامله نیست بلکه آغاز یک تعهد می باشد.