پایا

کلاردشت . املاک . عضو شیپور از اردیبهشت ۱۳۹۹

۰۱۱۵۲۶۴۶۷۰۹

هر روز هفته 9 الی 21

ساعات کاری: هر روز هفته 9 الی 21
تلفن:

۰۱۱۵۲۶۴۶۷۰۹

آدرس:

کلاردشت بعد از بیمارستان دفترفنی مهندسی و املاک پایا