املاک پارسیان

تهران . املاک . عضو شیپور از مرداد ۱۳۹۷

۰۲۱۸۸۰۶۶۷۵۰

شنبه تا جمعه از 9:30 الی 20

60مترمقداد

تهران، خاوران

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

110مترساجدی

تهران، یوسف آباد

رهن:  ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

115متردرجهان ارا

تهران، یوسف آباد

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

159مترمدبر

تهران، یوسف آباد

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس