هلدینگ مهدوی

تنکابن . املاک . عضو شیپور از بهمن ۱۴۰۰

۰۹۱۱XXX۰۰۶۷

9 الی 20

.یک حرکت هوشمندانه در خرید ملک

ویلا 177 متر

مازندران، تنکابن، زنگیشاه محله

۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس