بانک مسکن امپراطور شهر

رشت . املاک . عضو شیپور از آذر ۱۳۹۹

۰۹۱۲۸۳۹۷۸۷۵

9 الی 22

امپراطور شهر در کنار شما برای بهترین انتخاب

یخسازی 85 متر

رشت، استاد سرا

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

سویت 60 متر

رشت، استاد سرا

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رسالت 75 متر

رشت، استاد سرا

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

لاکانی 130 متر

رشت، استاد سرا

اجاره:  ۲,۵۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس