املاک بزرگ سهروردی

تهران . املاک . عضو شیپور از آذر ۱۳۹۹

۰۲۱۸۸۵۰۲۸۷۷

8.30 صبح تا 8.30 شب

همه ملک می فروشند ما آرامش

175 متر سند اداری

تهران، ولیعصر - طالقانی

رهن:  ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس