مسکن بزرگ دیاموند

تهران . املاک . عضو شیپور از شهریور ۱۳۹۸

۰۲۱۸XXX۲۱۸۸

شنبه تا پنج شنبه از 9:30 الی 20

*** الماسی در هفت تیر ***

100 متر مشاهیر

تهران، تهران، میدان هفت تیر

رهن:  ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

116 متر سمیه

تهران، تهران، کریمخان

۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

260 متر بلوار کشاورز

تهران، تهران، بلوار کشاورز

رهن:  ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس