بدوبیا

تنکابن . املاک . عضو شیپور از آبان ۱۳۹۸

۰۱۱۵۴۲۷۵۰۰۳

هر روز هفته از08:30 الی 13و 15:30الی 20

ساعات کاری: هر روز هفته از08:30 الی 13و 15:30الی 20
تلفن:

۰۱۱۵۴۲۷۵۰۰۳

وبسایت: http://www.Bodobia.com

آدرس:

تنکابن نبش میدان ساحل طلایی بانک ملکی بدوبیا