گروه تخصصی املاک امیران

کرج . املاک . عضو شیپور از مرداد ۱۳۹۹

۰۲۶۳XXX۸۶۲۰

9 الی 1.5 ظهر -- 4 الی 9 شب

20 سال حضور با اعتبار ، افتخار ماست

فروش 130 متر

البرز، کرج، عظیمیه

۲,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس