آدرس الهیه

تهران . املاک . عضو شیپور از خرداد ۱۳۹۸

۲۶۳۵XXX۰

هر روز هفته از ساعت 9:30 صبح الی 20

50 متر سند اداری

تهران، تهران، الهیه

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۳,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس