آداش صنعت تبریز

تبریز . صنعتی، اداری و تجاری . عضو شیپور از مرداد ۱۳۹۸
۴ نفر

۰۹۹۱۷۲۸۸۷۷۹

8:30 الی 22

آداش صنعت تبریز ساخت دستگاه های بازیافتی و صنعتی با بیش از 23 سال سابقه کاری - کیفیت ما حاصل تجربه کاری ماست