آب گستر ابهر

زنجان . خدمات و کسب و کار . عضو شیپور از دی ۱۳۹۹

۰۹۱۲۳۴۲۳۱۰۵

ارسال لوله های پلی اتیلن ابیاری قطره ای و بارانی به سراسر ایران در متراژ دلخواه مستقیم از کارخانه

بهترین کیفیت با کمترین قیمت