6عدد ترمه دست باف پشم خالص عتیقه  در گروه خرید و فروش لوازم خانگی در تهران در شیپور-عکس1
6عدد ترمه دست باف پشم خالص عتیقه  در گروه خرید و فروش لوازم خانگی در تهران در شیپور-عکس2
6عدد ترمه دست باف پشم خالص عتیقه  در گروه خرید و فروش لوازم خانگی در تهران در شیپور-عکس3
6عدد ترمه دست باف پشم خالص عتیقه  در گروه خرید و فروش لوازم خانگی در تهران در شیپور-عکس4
6عدد ترمه دست باف پشم خالص عتیقه  در گروه خرید و فروش لوازم خانگی در تهران در شیپور-عکس5
6عدد ترمه دست باف پشم خالص عتیقه  در گروه خرید و فروش لوازم خانگی در تهران در شیپور-عکس6
۱ از ۶ نمایش همه

بستن

6عدد ترمه دست باف پشم خالص عتیقه

تهران، جوادیه - منطقه ۴


دور نقره دوزی کار دست شده جنسش دست باف پشم خالص موروثی 100سال پیش تهران پارس

۰۹۱۹XXX۰۰۹۷ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از خرداد ۱۳۹۶

تماس با ۰۹۱۹XXX۰۰۹۷
بازگشت به بالا