360 متر ملک تجاری مسکونی روبروی پیوند رایانه

بجنورد، کوچه قنادی لاله

نوع ملک تجاری و مغازه
متراژ ۳۶۰

زیرزمین 150 متر تجاری_همکف 80 متر تجاری_طبق یک 130 متر یا کاربری تجاری اداری

۰۹۳۷XXX۷۴۲۸ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از دی ۱۳۹۷

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۳۷XXX۷۴۲۸
بازگشت به بالا