292مترزمین باسندداخل بافت درامیراباد

تنکابن، امیراباد


نوع کاربری مسکونی
متراژ ۲۹۲

292مترزمین داخل بافت مسکونی باسندتک برگ ششدانگ عرصه واعیان واقع درامیراباد تقریبا تقاطع عزیزاباد،امکانات کنارزمین،اطراف زمین محصوراست

۰۹۱۱XXX۰۵۱۷ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از خرداد ۱۳۹۸

تماس با ۰۹۱۱XXX۰۵۱۷ چت با کاربر شیپور چت با کاربر شیپور
بازگشت به بالا