12000 متر زمین کشاورزی با آب.

ازنا، ازنا زمینهای گرجی

متراژ ۱۲,۰۰۰

زمین کشاورزی با آب هفته ای 14ساعت.به مساحت 12000.یک هکتار و 2000متر.بهترین زمینهای خانی گرجی

شماره تماس: ۰۹۳۰XXX۷۱۸۶ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از بهمن ۱۳۹۷

تماس با ۰۹۳۰XXX۷۱۸۶
بازگشت به بالا