استان: یزد × رهن و اجاره مسکونی ×

آگهی های رهن و اجاره مسکونی در یزد

طبقه اول شیک

یزد، بلواردهه فجر

رهن ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۴۷۵,۰۰۰ تومان

اجاره مسکونی

یزد، میدان قران

رهن ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۵۰,۰۰۰ تومان

خانه برای رهنی

یزد، بلوار دهه فجر

رهن ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱۰,۰۰۰ تومان

زير زمین مسکونی

یزد، شهرک دانشگاه فردوس غربی

رهن ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازگشت به بالا