استان: گیلان رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در گیلان

اجاره مغازه

تالش، فدائیان اسلام

رهن:  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

بر اصلی دیلمان

رشت، دیلمان

رهن:  ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا