گوشی تبلت جهت معاوضه

سیستان و بلوچستان، زهک

تبلت دارم مامهله میکنم با گوشی ..مشتری هست تماس بگیرم تا مهلوم شه

۰۹۳۰XXX۸۶۸۱ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از آبان ۱۳۹۷

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۳۰XXX۸۶۸۱
بازگشت به بالا