استان: گلستان رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در گلستان

متقاضی اجاره هستم

کلاله، قوجمز آیدرویش کوسه و ...

رهن:  ۶,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

نیازمند خانه

گلستان، گرگان

رهن:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

خیام جنوبی کلید اول

گنبدکاووس، خیام جنوبی

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن واحاره

آزادشهر، خیابان شاهرود

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا