فیلتر های فعال: استان گلستان / رهن و اجاره خانه و آپارتمان

  • ۲
  • رهن
  • اجاره
  • قابلیت تبدیل مبلغ رهن و اجاره
  • نوع ملک
  • سن بنا
  • متراژ
  • تعداد اتاق

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در گلستان

رهن: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۲۰۰,۰۰۰ تومان

گلستان، خان ببین /

رهن: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گنبدکاووس، ترمینال /

رهن: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۱,۰۰۰ تومان

گرگان، جهاد مرکزی /

رهن: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۸۰۰,۰۰۰ تومان

گرگان، افسران /

ثبت آگهی رایگان