استان: گلستان رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در گلستان

رهن واجاره مغازه

گنبدکاووس، گنبد

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه رهن واجاره

گنبدکاووس، گنبد

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۸۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه 100 متری

کلاله، بعدآتش نشانی

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

ششم بهمن 35 متری

گلستان، گرگان

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳,۷۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

انبار اجاره ای

گنبدکاووس، آرش غربی

رهن:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه

گنبدکاووس، آرش غربی

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۸۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا