استان: گلستان رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در گلستان

انباروکارگاه

گرگان، سجادیه رجب نژاد دهم

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۸۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

انبار یا سوله

گرگان، چناران

اجاره:  ۸۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا