استان: گلستان اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های اجاره خانه و آپارتمان در گلستان

خونه اجاره ای

علی آباد کتول، شهرک منابع طبیعی بلوط سه

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

تقاضای رهن 80 متری

گرگان، جامی،جهاد،ویلاشهر،آسایش،آرامش

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰  تومان

تماس

واحد 85 متر

گلستان، گالیکش

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا