شهر: گرگان رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در گرگان

رهن واجاره

گرگان، افسران سیزده

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مسکن مهر سعداباد

گرگان، مسکن مهر سعداباد

رهن:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۷۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا