شهر: کیش رهن و اجاره خانه و آپارتمان
گل کیش - شیپور

رهن و اجاره خانه و آپارتمان در کیش

(۲۷۳ آگهی)

آپارتمان 55متری

هرمزگان، کیش

اجاره:  ۵,۵۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

فاز 7 صدف کیش

کیش، صدف

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۴,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

صدف عرفان کیش

کیش، صدف

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

ستاره کیش فاز 6

کیش، صدف

رهن:  ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا