کمک آشپز آشنا به کوبیده و جوجه نیازمندیم

تهران، اسلامشهر

میزان تحصیلات زیردیپلم
نوع قرارداد تمام وقت
جنسیت مرد

کمک آشپز آشنا به کوبیده و جوجه محدوده حصارک اسلامشهر
شماره تماس : 0935XXX0088

۰۹۳۵XXX۱۹۵۷ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از آبان ۱۳۹۷

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۳۵XXX۱۹۵۷
بازگشت به بالا