کلنگی 500متر بیستون

تهران، یوسف آباد

متراژ ۵۰۰

500متر مساحت زمین

14متر طول بر

جنوبی

تک مالک
متری 17.5میلیون
0919XXX5139
مشآور.. ستایش
مسکن کاخ تچرا

شماره تماس تایید شده: ۰۹۳۳XXX۶۳۹۶ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه
تماس با فروشنده تماس با ۰۹۳۳XXX۶۳۹۶
بازگشت به بالا