شهر: کلاله رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در کلاله

رهن آپارتمان در کلاله

کلاله، اول فرهنگیان .طباطبایی ۱ مجتمع سبحان ۳

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

خانه ویلایی 300 متری

کلاله، کمال اباد شهر گالیکش

رهن:  ۶,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

آپارتمان 92 متر

گلستان، کلاله

رهن:  ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

درخواست اجاره خونه

کلاله، ترجیحا شهرک فرهنگیان

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

درخواست اجاره

گلستان، کلاله

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا