شهر: کلاله رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در کلاله

مشاهده آگهی های اطراف

در ادامه آگهی های اطراف کلاله را می بینید

مغازه تجاری

گالیکش،

رهن:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه

گالیکش، خیابان باهنر

رهن:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه

گالیکش، خیابان باهنر

رهن:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره 1واحد مغازه

مینودشت، بلوار سی متری

رهن:  ۴,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه

گنبدکاووس، اروندرود.نبش کوچه 11.

رهن:  ۸,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا