شهر: کلارآباد رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در کلارآباد

مشاهده آگهی های اطراف

در ادامه آگهی های اطراف کلارآباد را می بینید

اجاره مغازه متل قو

سلمان شهر، متل قو خیابان آرا

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه

مازندران، سلمان شهر

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۷۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه متل قو

سلمان شهر، تیلور سر شرقی

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۸۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه 50 متری

مازندران، سلمان شهر

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا