استان: کرمانشاه × زمین و باغ ×

آگهی های زمین و باغ در کرمانشاه

زمین400 متری

کرمانشاه، شهرک باهنر بلوار پرستار

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ 1800متری

کرمانشاه، اراضی روبروی فرهنگیان فاز ۲

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازگشت به بالا