استان: کرمانشاه × رهن و اجاره مسکونی ×

آگهی های رهن و اجاره مسکونی در کرمانشاه

درخواست خونه

کرمانشاه، الهیه

رهن ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰,۰۰۰ تومان

درخواست اپارتمان

کرمانشاه، ظفرایستگاه ۳

رهن ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۴۰۰,۰۰۰ تومان

نیازمند یک واحد خانه

کرمانشاه، بسیج یا در دور اطراف بسیج

رهن ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱۰۰,۰۰۰ تومان

درخواست خانه

کرمانشاه

رهن ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازگشت به بالا