فیلتر های فعال: شهر کرمانشاه / رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

بنر املاک

رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی در کرمانشاه

(۵۰ آگهی)

اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رهن: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرمانشاه، مصوری /

اجاره: ۴۰۰,۰۰۰ تومان

رهن: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرمانشاه، شهرک پردیس بلوارشقایق روبروی مسکن مهر /

ثبت آگهی رایگان