فیلتر های فعال: شهر کرمانشاه / رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در کرمانشاه

اجاره: ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

رهن: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرمانشاه، گلریزان کوی ۲۰متری عرفان /

رهن: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

کرمانشاه، مسکن خ گلسرخ جنب قنادی بلوط /

ثبت آگهی رایگان