استان: کردستان × رهن و اجاره مسکونی ×

آگهی های رهن و اجاره مسکونی در کردستان

اجاره خانه90متر

مریوان، میدان سپاه

رهن ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۴۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره خانه90 متر

سقز، شیخ شلتوت خیابان شهدا

رهن ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۰۰,۰۰۰ تومان

بازگشت به بالا