فیلتر های فعال: استان کردستان / رهن و اجاره خانه و آپارتمان

  • ۲
  • قابلیت تبدیل مبلغ رهن و اجاره
  • نوع ملک
  • سن بنا
  • تعداد اتاق

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در کردستان

رهن: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قروه، گلزار شهدا عمارت دو طبقه هم کف /

رهن: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

سنندج، ۵آذر /

رهن: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۳۰۰,۰۰۰ تومان

قروه، بلوارکردستان /

ثبت آگهی رایگان