شهر: کرج رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی
همه استان های به جز مازندران

رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی در کرج

(۱,۲۹۵ آگهی)

دکه مطبوعاتی

کرج، آق تپه - مهرشهر

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا