کتا بخانه وکمد جالباسی

کرمانشاه، بیست ودوبهمن برق ۳۰۰,۰۰۰ تومان

یک عدد کتابخانه درحد نو ویک عدد کمدجای لباس هرکدام به قیمت 150000 تومن به فروش میرسد

شماره تماس تایید شده: ۰۹۳۷XXX۷۶۹۰ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

بازگشت به بالا