شهر: کاشمر زمین و باغ
همه استان های به جز مازندران

زمین و باغ در کاشمر

(۲۱۰ آگهی)

زمین مسکونی

کاشمر، ریوش:خیابان ساحل٫ساحل٫2قطعه دوم نیمه ساز

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا