شهر: کاشمر رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در کاشمر

اجاره آپارتمان

کاشمر، بلوار معلم اردیبهشت

اجاره:  ۶۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

80 متر خانه

کاشمر،

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

تقاضا اجاره

خراسان رضوی، کاشمر

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۶,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن کامل فاز 5

خراسان رضوی، کاشمر

اجاره:  ۱۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا