کار میخوام یه کار مناسب

کردستان، سقز

میزان تحصیلات دیپلم
نوع قرارداد تمام وقت
فرصت شغلی / جویای کار جویای کار

هرکاری انبارداری منشی گری. کارهای اداری و شرکتی دراولویت من اند با درامدی حداقل 1200000

۰۹۹۰XXX۲۵۰۶ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از دی ۱۳۹۵

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۹۰XXX۲۵۰۶
بازگشت به بالا