کارگر ماهر شب کار برای تعویض روغنی نیازمندیم

رباط کریم، آلارد

به یک کارگر ماهر شب کار جهت کار در تعویض روغنی نیاز مندیم با حقوق شبی 35 هزار تومان

۰۹۱۹XXX۹۱۷۴ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از آذر ۱۳۹۶

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۱۹XXX۹۱۷۴
بازگشت به بالا