خودروهای کارشناسی شده‌ی شیپـــور

با اطمینان خودرو بخــرید!
به سرعــت خودرو بفروشیــد!

اولین و معتبرترین سرویس کارشناسی خودرو

خریداران و فروشندگان خودرو در تهران می توانند از سرویس کارشناسی خودروی شیپور با همکاری همراه مکانیک استفاده نمایند.

  • خریدار خودرو
  • فروشنده خودرو

مزایای کارشناسی خودرو

بررسی دقیق ۲۰۹ نقطه از خودرو؛ بدنه، فنی و آپشن

۲۰۹ نقطه از خودروی شما که شامل بدنه، فنی، آپشن‌ها و لاستیک‌ها می‌باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کارشناسان آموزش دیده و خبره

افرادی آموزش دیده با بیش از ۲۰۰۰ کارشناسی خودرو

حضور در محل ۴۵ دقیقه پس از درخواست

پس از ثبت درخواست در شیپور، تیم پشتیبانی با شما تماس گرفته و کارشناسان در سریع‌ترین زمان در محل مورد نظر شما حاضر خواهند شد.

ارائه گزارش رسمی و مکتوب

پس از انجام کارشناسی، گزارش کامل به صورت مکتوب به درخواست کننده تحویل داده می‌شود.

مراحل درخواست کارشناسی خودرو

  • ۱ انتخاب گزینه کارشناسی در جزییات آگهی
  • ۲ پرداخت هزینه
  • ۳ تماس کارشناسان و حضور در محل شما ظرف ۴۵ دقیقه

درج در آگهی شما

نتیجه درخواست کارشناسی خودرو بر روی آگهی شما درج شده و خودرو در فهرست کارشناسی شده قرار می‌گیرد.

افزایش بازدید آگهی شما

قرارگرفتن در فهرست خودروهای کارشناسی شده باعث اطمینان خریداران و افزایش بازدید آگهی شما خواهد شد.

بررسی دقیق ۲۰۹ نقطه از خودرو؛ بدنه، فنی و آپشن

۲۰۹ نقطه از خودروی شما که شامل بدنه، فنی، آپشن‌ها و لاستیک‌ها می‌باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کارشناسان آموزش دیده و خبره

کارشناسان همراه مکانیک از میان افراد خبره انتخاب شده و آموزش‌های تکمیلی کارشناسی خودرو را دیده اند.

حضور در محل ۴۵ دقیقه پس از درخواست

پس از ثبت درخواست در شیپور، کارشناسان همراه مکانیک با شما تماس گرفته و در سریع‌ترین زمان در محل مورد نظر شما حاضر خواهند شد.

ارائه گزارش رسمی و مکتوب

پس از انجام کارشناسی، گزارش کامل به صورت مکتوب به درخواست کننده تحویل داده می‌شود.

مراحل درخواست کارشناسی خودرو

  • ۱ ثبت رایگان آگهی
  • ۲ انتخاب گزینه کارشناسی خودرو
  • ۳ پرداخت هزینه
  • ۴ تماس کارشناسان و حضور در محل شما ظرف ۴۵ دقیقه
  • ۵ درج نشان کارشناسی شده روی آگهی خودروی شما

کارشناسی خودرو شما چگونه انجام می شود؟

کارشناسان همراه مکانیک 209 نقطه از خودروی موردنظر شما را به دقت مورد بررسی قرار می‌دهند.

نمونه گزارش کارشناسی خودرو مشاهده