چکش هیدرولیکی در گروه خرید و فروش وسایل نقلیه در تهران در شیپور-عکس1

چکش هیدرولیکی

تهران، اقدسیه

پیکور فابریک ام.اف .

۰۹۱۸XXX۲۳۲۸ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

مدل‌های مشابه را در این نمایشگا‌ها ببینید

کاربر شیپور

عضو شیپور از مهر ۱۳۹۷

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۱۸XXX۲۳۲۸
بازگشت به بالا